1020/2006

Given i Helsingfors den 23 november 2006

Statsrådets förordning om upphävande av 5 och 6 kap. i förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 5 och 6 kap. i förordningen av den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/1961) jämte ändringar.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 november 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.