1018/2006

Given i Helsingfors den 23 november 2006

Statsrådets förordning om upphävande av förordningen angående tillämpningen av 18 § 5 kap. utsökningslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 4 maj 1934 angående tillämpningen av 18 § 5 kap. utsökningslagen (189/1934).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Den förordning som upphävs skall tillämpas med iakttagande på motsvarande sätt av vad som i 10 mom. i övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av utsökningslagen (469/2006) föreskrivs om tillämpning av lagen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 23 november 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.