1012/2006

Given i Helsingfors den 23 november 2006

Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet föreskrivs med stöd av 11 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §

Till kommunerna inom landskapet Åland betalas i ersättning för utgifter år 2005 för de fortgående återkommande uppgifter som avses i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) enligt följande:

euro
Brändö kommun 106
Eckerö kommun 337
Finströms kommun 1 815
Föglö kommun 788
Geta kommun 733
Hammarlands kommun 1 509
Jomala kommun 1 940
Kumlinge kommun 298
Kökars kommun 294
Lemlands kommun 545
Lumparlands kommun 529
Mariehamns stad 12
Saltviks kommun 1 196
Sottunga kommun 278
Sunds kommun 1 149
Vårdö kommun 447
2 §

Denna förordning träder i kraft den 29 november 2006.

Helsingfors den 23 november 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare
Kyösti Helin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.