1000/2006

Given i Helsingfors den 17 november 2006

Lag om maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande av bostadsbidrag för pensionstagare 2007

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Utan hinder av vad som bestäms i 3 och 13 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) är maximibeloppet av de boendekostnader som godkänns vid fastställande av bostadsbidrag för pensionstagare 2007 följande belopp per år, beroende på bostadens läge:

Bostaden belägen i euro/år
Esbo, Grankulla, Helsingfors eller Vanda 5 878
Björneborg, Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kervo, Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, Nurmijärvi, Reso, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Tammerfors, Tavastehus, Träskända, Tusby, Uleåborg, Vasa, Vichtis, Villmanstrand eller Åbo 5 406
Övriga kommuner 4 742
2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 164/2006
ShUB 25/2006
RSv 129/2006

Helsingfors den 17 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.