968/2006

Given i Helsingfors den 10 november 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i New York den 29 september 2006 upprättade samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL), som riksdagen godkänt den 27 oktober 2006 och som republikens president godkänt den 3 november 2006 och om vars ikraftträdande det har avtalats genom notväxling den 3 november 2006, är i kraft från den 3 november 2006 så som därom har avtalats.

2 §

Lagen av den 3 november 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) (936/2006) träder i kraft den 15 november 2006.

3 §

De bestämmelser i samarbetsprotokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 89/2006)
(Bilagorna D, E och G till protokollet finns till påseende och kan erhållas hos utrikesministeriet, som även lämnar upplysningar om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.