967/2006

Given i Helsingfors den 10 november 2006

Lag om ändring av 2 § i lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 10 juli 1998 om skogsvårdsföreningar (534/1998) 2 § 3 mom. som följer:

2 §
Definitioner

Med mark som kan användas till skogsbruk avses sådan skogsmark som avses i 7 § 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 117/2006
FiUB 17/2006
RSv 133/2006

Helsingfors den 10 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.