961/2006

Given i Helsingfors den 9 november 2006

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 8 december 2005 om produktionsbidrag för vissa jordbruksgrödor och nötkreatur som betalas för 2006 (975/2005) 4 § som följer:

4 §
Beloppet av produktionsbidraget

I fråga om åkerareal som används för odling av stödberättigande grödor beviljas produktionsbidrag för jordbruksgrödor till ett belopp av 47 euro per hektar.

Produktionsbidrag för jordbruksgrödor kan beviljas till ett belopp av högst 5,84 miljoner euro. Om det belopp av produktionsbidrag för jordbruksgrödor som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, sänks produktionsbidraget proportionellt med hänsyn till överskridningen.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 november 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.