949/2006

Given i Helsingfors den 3 november 2006

Lag om ändring av 7 § i lagen om underhållstrygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 7 augusti 1998 om underhållstrygghet (671/1998) 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 533/2001, som följer:

7 §
Fullt underhållsstöd

Underhållsstödets belopp för ett barn är 124 euro per kalendermånad för en underhållsskyldig, om inte något annat bestäms nedan.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 135/2006
ShUB 20/2006
RSv 115/2006

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.