946/2006

Given i Helsingfors den 3 november 2006

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Peking den 15 november 2004 mellan republiken Finlands regering och Folkregering Kinas regering ingångna överenskommelsen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 1 mars 2006 och godkänts av republikens president den 10 mars 2006 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 16 oktober 2006, är i kraft från den 15 november 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 10 mars 2006 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Kina om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar (172/2006) träder i kraft den 15 november 2006.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 87/2006)

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.