945/2006

Given i Helsingfors den 3 november 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen.

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Protokoll V om explosiva lämningar efter krig som ingicks i Genève den 28 november 2003 till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar (FördrS 64/1983) och som riksdagen godkänt den 18 februari 2005 och som republikens president har godkänt den 4 mars 2005 och beträffande vilket godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 23 mars 2005, träder i kraft den 12 november 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 4 mars 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll V till konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar (158/2005) träder i kraft den 12 november 2006.

3 §

De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 12 november 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 85/2006)

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.