941/2006

Utfärdat i Helsingfors den 2 november 2006

Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om ibruktagande av säkerhetsklassificering

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 13 november 2003 om ibruktagande av säkerhetsklassificering (930/2003) 1 § 9 och 10 punkten samt

fogas till 1 § en ny 11 punkt som följer:

1 §

Den i 14 § lagen den 8 mars 2002 om säkerhetsutredningar (177/2002) avsedda säkerhetsklassificeringen tas i bruk vid följande myndigheter inom statsförvaltningen eller vid specificerade delar av dem:


9) Tullstyrelsens och tulldistriktens ledning;

10) justitiekanslersämbetets ledning, avdelning för statsrådsärenden och avdelning för rättsövervakning;

11) finansministeriets finanscontrollerfunktion.


Detta beslut träder i kraft den 15 november 2006.

Helsingfors den 2 november 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Lagstiftningsråd
Kirsti Vihermaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.