937/2006

Given i Helsingfors den 3 november 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i Oslo den 29 oktober 2004 ingångna avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om ändring av avtalet av den 13 maj 1987 om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat, som godkänts av riksdagen den 21 oktober 2005 och av republikens president den 11 november 2005 och beträffande vilket meddelandet om dess godkännande lämnats till Norges utrikesministerium den 29 november 2005, är i kraft från den 29 december 2005 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen den 11 november 2005 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat (889/2005) träder i kraft den 8 november 2006.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 8 november 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 83/2006)

Helsingfors den 3 november 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.