933/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Statsrådets förordning om ändring av 14 § i förordningen om alkoholdrycker och sprit

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 14 § 1 mom. sådan den lyder ändrad i förordning 268/2006 som följer:

14 §

Detaljhandel med genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol får ske under den tid som detaljhandelsstället, enligt vad som särskilt stadgas eller bestäms om öppettider för detaljhandelsstället, hålls öppet för allmänheten. Försäljning är dock alltid förbjuden under alla veckodagar mellan klockan tjugoett och nio i hela landet.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Helsingfors den 19 oktober 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Avdelningschef
Aino-Inkeri Hansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.