924/2006

Given i Helsingfors den 25 oktober 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 4 § i kommunikationsministeriets förordning om taxor för sjuktransport

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 21 juli 2006 om taxor för sjuktransport (709/2006) 4 § som följer:

4 §

För den andra ambulanschauffören som deltar i sjuktransporten får som ersättning uppbäras en avgift på 27,76 € och för den tid som överskrider en timme får därtill uppbäras en avgift på 13,88 € för varje påbörjad halvtimme. Den andra ambulanschaufförens tid räknas från bilens avgångstid från stationeringsplatsen till transportens ankomsttid.


Denna förordning träder i kraft den 6 november 2006 och skall tills vidare tillämpas i hela landet, förutom på Åland.

Helsingfors den 25 oktober 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.