919/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av social- och hälsovårdsministern, föreskrivs:

1 §

Den i Tallinn den 11 november 2005 mellan Republiken Finland och Republiken Estland ingångna överenskommelsen om social trygghet, vilken riksdagen godkänt den 24 februari 2006 och vilken republikens president godkänt den 19 maj 2006 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 13 september 2006, är i kraft internationellt för Finlands del från den 1 november 2006 så som därom avtalats.

2 §

Lagen den 19 maj 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om social trygghet (412/2006) träder i kraft den 1 november 2006.

3 §

De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 79/2006)

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.