917/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av 5 § i lagen om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 juli 2004 om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort (629/2004) 5 § 4 mom. som följer:

5 §
Avtal om utfärdande av färdskrivarkort

Ett avtal om utfärdande av färdskrivarkort ingås för högst fyra år. Avtalsperioden kan, med iakttagande av sådant direkt förhandlat förfarande som avses i 5 § i lagen om offentlig upphandling (1505/1992), förlängas med högst tre år för verkställande av en ny tjänsteupphandling motsvarande den upphandling som tidigare verkställts med samma serviceproducent. Förutsättningen för detta är att den upphandlingsannons som gällde den första upphandlingen har innehållit ett omnämnande av möjligheten att förlänga avtalet inom tre år från det att det ursprungliga avtalet ingicks.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 62/2006
KoUB 14/2006
RSv 95/2006

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.