884/2006

Given i Helsingfors den 12 oktober 2006

Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 3 mom. i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998), som följer:

1 §

Vid de riksdagsval som förrättas den 18 mars 2007 väljs i valkretsarna följande antal riksdagsledamöter:

I Helsingfors valkrets 21
I Nylands valkrets 34
I Egentliga Finlands valkrets 17
I Satakunta valkrets 9
I Tavastlands valkrets 14
I Birkalands valkrets 18
I Kymmene valkrets 12
I Södra Savolax valkrets 6
I Norra Savolax valkrets 10
I Norra Karelens valkrets 6
I Vasa valkrets 17
I Mellersta Finlands valkrets 10
I Uleåborgs valkrets 18
I Lapplands valkrets 7
2 §

I landskapet Ålands valkrets väljs enligt vallagen (714/1998) en riksdagsledamot.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2006 och är i kraft till den 31 mars 2007.

Helsingfors den 12 oktober 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Valdirektör
Arto Jääskeläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.