870/2006

Given i Helsingfors den 3 oktober 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i förordningen av den 28 november 2001 om prestationer för vilka statens sinnessjukhus uppbär avgift (1132/2001) 1 § 5 och 12 punkten och

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som statens sinnessjukhus prissätter på företagsekonomiska grunder är de följande prestationer:


5) EEG- och EKG-undersökning samt övriga vårdåtgärder;


12) gårdsbrukets produkter och tjänster samt övriga arbetsprestationer och försäljning av produkter som producerats i terapiverksamhet

1 a §
Särskilda prestationer

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar respektive statens sinnessjukhus med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2006.

Helsingfors den 3 oktober 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Jurist
Janne Pitkävirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.