869/2006

Given i Helsingfors den 3 oktober 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättning till den som är föremål för forskning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

fogas till social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 december 2004 om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittés och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättning till den som är föremål för forskning (1396/2004) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Särskilda prestationer

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar respektive sjukvårdsdistrikt och i fråga om ETENEs medicinska forskningsetiska sektion social- och hälsovårdsministeriet med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2006.

Helsingfors den 3 oktober 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Jurist
Janne Pitkävirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.