858/2006

Given i Helsingfors den 26 september 2006

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

fogas till inrikesministeriets förordningom inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer av den 30 december 2004 (1437/2004) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Inrikesministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Helsingfors den 26 september 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Konsultativ tjänsteman
Pasi Bröijer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.