845/2006

Given i Helsingfors den 29 september 2006

Lag om ändring av 21 § i militära disciplinlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 21 § i militära disciplinlagen av den 25 mars 1983 (331/1983) nya 2―4 mom. som följer:

21 §

I fråga om anhållna och gripna iakttas vad som föreskrivs i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (841/2006).

Vad som i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen bestäms om

1) polisen gäller en militärmyndighet i fråga om de personer som hålls i förvar hos militärmyndigheten och gränsbevakningsväsendet i fråga om de personer som hålls i förvar hos gränsbevakningsväsendet,

2) polismän eller väktare gäller i 18 § i denna lag avsedda personer som har rätt att verkställa gripande och i 2 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995) avsedda tjänstemän som sköter polisens uppgifter samt gränsbevakningsmän vid gränsbevakningsväsendet,

3) chefen för en förvaringslokal gäller den tjänsteman som förordnats till chef för högvakten eller en annan övervakad lokal och chefen för en förvaringslokal vid gränsbevakningsväsendet, och

4) den som skall avgöra rättelseyrkanden gäller den berörda kommendören för ett truppförband och en chef för en förvaltningsenhet vid gränsbevakningsväsendet.

På behandlingen av häktade tillämpas i fråga om personer som står under en militärmyndighets uppsikt eller personer som hålls i förvar hos polisen lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen och i fråga om personer som hålls i förvar i ett fängelse häktningslagen (768/2005).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 90/2005
FvUB 14/2006
RSv 94/2006

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.