839/2006

Given i Helsingfors den 22 september 2006

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 30 december 2002 om försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut (1336/2002) bilagorna 1, 2 och 7 sådana de lyder i förordning 1413/2004, som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Förordningen tillämpas för första gången på bokslut som upprättas för räkenskapsåret 2006.

Helsingfors den 22 september 2006

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Försäkringsöverinspektör
Tom Strandström

Bilagor 1, 2 och 7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.