787/2006

Utfärdat i Helsingfors den 5 september 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om livsmedelshygien i livsmedel av animaliskt ursprung 37/VLA/2006 5.9.2006 1.10.2006
JSM:s förordning om köttbesiktning 38/VLA/2006 5.9.2006 1.10.2006
JSM:s förordning om upphävning av vissa jord- och skogsbruksministeriets förordning och beslut om hygien i fråga om animaliska livsmedel 39/VLA/2006 5.9.2006 1.10.2006

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

37/VLA/2006
Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG (32004R0852); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 3
Europaparlamentets och rådets förordning 853/2004/EG (32004R0853); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 22
Europaparlamentets och rådets förordning 1774/2002/EG (32002R1774); EGT nr L 273/1, 10.10.2002, s. 1
Rådets förordning 2597/1997/EG (31997R2597); EGT nr L 351, 23.12.1997, s. 50
Rådets direktiv 89/384/EEG (31989L0384); EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 50
38/VLA/2006
Europaparlamentets och rådets förordning 853/2004/EG (32004R0853); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 22
Europaparlamentets och rådets förordning 854/2004/EG (32004R0854); EGT nr L 226, 25.06.2004, s. 83
39/VLA/2006
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/41/EG (32004L0041); EUT nr L 195, s. 12

Helsingfors den 5 september 2006

Avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.