784/2006

Given i Helsingfors den 12 september 2006

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § i undervisningsministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

ändras i undervisningsministeriets förordning av den 2 december 2004 om avgifter för arkivverkets prestationer (1089/2004) 3 § som följer:

3 §
Företagsekonomiskt prissatta prestationer

De prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka avgifterna bestäms på företagsekonomiska grunder är

1) andra kopior än sådana som avses i 2 mom.,

2) utbildnings- och konsultservice,

3) konserveringsservice,

4) utredningar, om inte något annat särskilt bestäms eller föreskrivs om avgifterna för dessa,

5) användning av lokaler,

6) användning av arkivutrymmen för statliga myndigheter, om det material som bevaras är yngre än 40 år, och myndigheten fortsätter sin verksamhet eller dess uppgifter överförs på någon annan myndighet, samt

7) övriga prestationer som utförs på beställning.

Arkivverket beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Helsingfors den 12 september 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Högskoleråd
Juhani Hakkarainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.