781/2006

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 14 september 2006

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 24 augusti 2006 om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder (731/2006) 4 och 5 § samt

fogas till 7 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. som följer:

4 §
Inkomster och avdrag från dem

När hushållets inkomster fastställs beaktas de till hushållet hörande personernas fasta inkomster uträknade per månad (månadsinkomster). Som inkomst betraktas dock inte bostadsbidrag eller inkomster som avses i 1 § i förordningen om bostadsbidrag (949/1993).

Från hushållets månadsinkomster dras följande av

1) 450 euro för varje till hushållet hörande barn som inte har fyllt aderton år före utgången av det kalenderår under vilket en sådan ansökan om val till boende som avses i denna förordning görs,

2) underhållsbidrag till barn som betalas på grundval av ett domstolsbeslut eller ett giltigt skriftligt avtal, och

3) två procent av beloppet av hushållets obetalda studielån med statsborgen.

Om hushållet består av fler än en inkomsttagare, dras 950 euro av från vars och ens månadsinkomster med undantag för den persons inkomster som förtjänar mest. Från en persons månadsinkomster dras högst 250 euro av från lönetillägg för skiftarbete.

5 §
Tabell över maximiinkomster

Ett villkor för val till boende är att hushållets månadsinkomster i nedan nämnda kommuner och situationer, efter att de avdrag som avses i 4 § 2 och 3 mom. har gjorts, inte överstiger de maximibelopp som anges i följande tabell:

Antalet personer
1 2 3 4 5 6
3 100 3 900 4 000 4 100 4 250 4 400

Maximiinkomsterna tillämpas vid val av boende till hyresbostäder i följande kommuner:

1) huvudstadsregionen med närområden som omfattar Borgå, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Lojo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Riihimäki, Sibbo, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis,

2) Tammerforsregionen som omfattar Tammerfors, Birkala, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Vesilahti och Ylöjärvi,

3) Åboregionen som omfattar Åbo, Lemu, Lundo, Masku, Merimasku, Nådendal, Pemar, Pikis, Reso, Rusko, Sagu, S:t Karins, Vahto, Velkua och Villnäs,

4) Jyväskyläregionen som omfattar Jyväskylä, Jyväskylä landskommun, Hankasalmi, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka och Uurainen,

5) Kuopioregionen som omfattar Kuopio, Karttula, Maaninka, Siilinjärvi och Vehmersalmi,

6) Uleåborgsregionen som omfattar Uleåborg, Haukipudas, Karlö, Kempele, Kiiminki, Muhos och Oulunsalo.

Maximiinkomsterna tillämpas också vid val av boende till hyresbostäder i andra än de ovan nämnda kommunerna, om det hus där hyresbostaden finns har tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare. Tidpunkten för ibruktagandet bestäms på grundval av den slutsyn som avses i 153 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Maximiinkomsterna tillämpas inte vid val av boende till andra hyresbostäder än de som avses i 2 och 3 mom.

7 §
Avvikelser från grunderna för val av boende

Vid bedömningen av förmögenhet enligt 3 § kan från den förmögenhet som skall beaktas avdras värdet på den egna bostaden på utgångsorten, om hushållet flyttar till en annan ort med anledning av en arbetsplats och dagliga arbetsresor för medlemmarna i hushållet inte är ändamålsenliga på grund av avståndet mellan orterna eller svåra trafikbindelser.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

Helsingfors den 14 september 2006

Minister
Hannes Manninen

Överinspektör
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.