776/2006

Given i Helsingfors den 8 september 2006

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 16 mars 2006 om minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anknyter till tvärvillkoren i samband med direktstöd (183/2006) en ny 9 a § som följer:

9 a §
Användning av obligatorisk träda för foderproduktion år 2006

År 2006 får obligatorisk träda användas för foderproduktion från och med den 1 juli. Foder får bärgas från obligatorisk träda och trädan får användas för betesgång. Användning av obligatorisk träda som betesmark och överlåtelse av producerat foder skall ske utan ersättning.


Denna förordning träder i kraft den 13 september 2006. Den tillämpas dock från den 1 juli 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 september 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.