774/2006

Given i Helsingfors den 7 september 2006

Undervisningsministeriets förordning om ändring av 4 § i undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisningsministeriets beslut

fogas till 4 § i undervisningsministeriets förordning av den 11 december 2002 om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer (1119/2002) ett nytt 2 mom. som följer:

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Undervisningsministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.Denna förordning träder i kraft den 15 september 2006.

Helsingfors den 7 september 2006

Undervisningsminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Matti Hietanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.