763/2006

Given i Helsingfors den 29 augusti 2006

Inrikesministeriets förordning om ändring av förordningen om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning av den 16 mars 2005 om avgifterna för registerförvaltningens prestationer (160/2005) 4 § 1 mom. 4 punkten samt

fogas till VIII delen av den bifogade avgiftstabellen en ny punkt som följer:

4 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Befolkningsregistercentralen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är:


4) utfärdande av i 3 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999) avsedda certifikat för elektroniska identitetskort och plattform för chips samt framtagning av i 5 § 3 mom. i passlagen (671/2006) avsedda certifikat för pass,Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006 och gäller till utgången av 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 augusti 2006

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Leena Lehtonen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

VIII TJÄNSTER SOM GÄLLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION


Framtagning av i 5 § i passlagen avsedda certifikat för pass

Passcertifikat 6 €/dokument

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.