760/2006

Given i Helsingfors den 1 september 2006

Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 28 december 2001 om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) en ny 6 a § som följer:

6 a §
Anhängiggörande av ärenden som gäller kommunikationstjänster

Ett ärende som behandlas med stöd av kommunikationsmarknadslagen (393/2003) anhängiggörs vid marknadsdomstolen på ansökan av det teleföretag som Kommunikationsverkets förbud avser.

Ett ärende om utdömande av vite i anslutning till ett förbud som utfärdats av Kommunikationsverket anhängiggörs på ansökan av Kommunikationsverket.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007.

RP 231/2005
KoUB 13/2006
RSv 86/2006

Helsingfors den 1 september 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.