756/2006

Given i Helsingfors den 30 augusti 2006

Kommunikationsministeriets förordning om banavgiftens grunddel

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 3 mom. i järnvägslagen av den 29 juni 2006 (555/2006):

1 §
Banavgiftens grunddel

Banförvaltningscentralen tar ut hos järnvägsföretagen den i 14 § 1 mom. i järnvägslagen (555/2006) avsedda banavgiftens grunddel för idkande av persontågtrafik till ett belopp av 0,1189 cent per bruttotonkilometer och för idkande av godstågtrafik till ett belopp av 0,1227 cent per bruttotonkilometer.

Banförvaltningscentralen tar ut avgifterna kalendermånadsvis i efterskott.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 augusti 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman
Tuomo Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.