749/2006

Given i Helsingfors den 31 augusti 2006

Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om vissa medlemsstaters i Europeiska unionen anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av konventionen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Konventionen om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republikens Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, öppnad för undertecknande i Rom den 19 juni 1980, samt till det första och det andra protokollet angående Europeiska gemenskapernas domstols tolkning av den konventionen, som ingicks i Luxemburg den 14 april 2005 och som statsrådet har godkänt den 8 juni 2006 och vars godkännandeinstrument har deponerats hos Europeiska unionens generalsekreterare den 22 juni 2006, träder i kraft den 1 september 2006 så som därom avtalats.

2 §

Bestämmelserna i konventionen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 67/2006)

Helsingfors den 31 augusti 2006

Justitieminister
Leena Luhtanen

Lagstiftningsråd
Antti T. Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.