747/2006

Given i Helsingfors den 24 augusti 2006

Statsrådets förordning om ändring av 34 § 5 mom. i körkortsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 34 § 5 mom., sådant det lyder i förordning 1116/2002, som följer:

34 §
Andra utländska körkort

Den som har ett sådant utländskt körkort som avses i denna paragraf skall överlämna sitt körkort till polisen när ett finländskt körkort utfärdas. Det utländska körkortet behöver dock inte överlämnas när ett finländskt temporärt körkort utfärdas enligt 3 mom. Ett körkort som har utfärdats i Japan och som i samband med utbyte av körkort har överlämnats till polisen återlämnas till den som har utfärdat körkortet. Andra utländska körkort återlämnas på begäran till körkortsinnehavaren om han eller hon flyttar ut ur landet och på motsvarande sätt överlämnar det finländska körkortet till polisen. Fordonsförvaltningscentralen skall underrättas om beslutet om utfärdande av körkort och om en sådan stat eller ett sådant område som avses i 2 och 4 mom. i denna paragraf.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Helsingfors den 24 augusti 2006

Minister
Leena Luhtanen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.