723/2006

Given i Helsingfors den 17 augusti 2006

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om nämnden för bildkonststipendier

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 7 februari 1997 om nämnden för bildkonststipendier (116/1997) 1 § 4 mom. som följer:

1 §

Till nämndens ordförande och övriga medlemmar och sekreterare samt sakkunniga kan betalas mötesarvode enligt vad undervisningsministeriet beslutar. I fråga om ersättning för resekostnader tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av resekostnader.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Helsingfors den 17 augusti 2006

Kulturminister
Tanja Saarela

Direktör
Rauno Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.