708/2006

Given i Helsingfors den 15 augusti 2006

Inrikesministeriets förordning om passfotografier

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 § 4 mom. i passlagen av den 21 juli 2006 (671/2006):

1 §
Passfotografiernas antal och färg

Till passansökan skall fogas ett sådant fotografi av sökandens omsikte som uppfyller kraven i denna förordning.

Då man ansöker om ett i 12 § i passlagen (671/2006) avsett tillfälligt pass skall till passansökan bifogas två ansiktsbilder som uppfyller kraven i denna förordning.

Fotografiet kan vara svartvitt eller i färg.

Fotografiet får vara högst sex månader gammalt.

2 §
Fotografiets storlek och ansiktets proportioner

Passfotografiets höjd skall vara 47 millimeter och bredd 36 millimeter. Avståndet mellan hjässan och hakspetsen skall vara 32―36 millimeter.

På ett fotografi av en sökande som är under elva år får avståndet mellan hjässan och hakspetsen vara kortare än vad som anges i 1 mom. Avståndet skall dock vara minst 25 millimeter, om oskärpa eller annan förvrängning annars inte kan undvikas.

3 §
Hållning

Huvudet skall hållas rakt och vara mitt på bilden.

Axlarna skall vara i linje med ansiktet, vinkelrätt mot kameran. Fotografiet skall tas rakt framifrån.

Blicken skall vara riktad rakt mot kameran.

4 §
Ansiktsuttryck och kläder

Ansiktsuttrycket skall vara neutralt och munnen får inte vara öppen. Ögonen skall vara öppna och man får inte kisa med ögonen.

På fotografiet får man inte ha huvudbonad. Huvudbonad får dock användas om religiösa skäl eller gängse folksed förutsätter det. Håret får inte täcka ansiktet och ögonen skall kunna urskiljas.

5 §
Bakgrunden

Bakgrunden skall vara enfärgad och jämn.

Bakgrundsfärgen skall vara neutral och ljusare än ansiktet. Inga skuggor får synas i bakgrunden. Ansiktet skall tydligt urskiljas mot bakgrunden.

Andra människor eller föremål får inte synas på bilden. Ett litet barn får stödas, men ingen del av den som ger stöd får synas på bilden.

6 §
Belysning

Belysningen skall vara jämn. Inga skuggor och inga klara punkter får synas i ansiktet eller i bakgrunden.

Bilden får inte vara över- eller underexponerad.

7 §
Fotografiets tekniska egenskaper

Fotografiet skall framkallas på högklassigt fotopapper. Fotografiet skall vara skarpt.

Fotografiet skall vara rent. Det får inte ha skråmor, fläckar eller skrynklor.

Fotografiet får inte manipuleras eller retuscheras. På fotografiet får inte finnas sådana optiska eller andra förvrängningar av ansiktets faktiska proportioner som försvårar visuell eller maskinell identifiering av personen på fotografiet.

8 §
Undantag från föreskrivna krav på foto

Av hälsoskäl kan avvikelse göras från de i 3 och 4 § föreskrivna kraven.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 augusti 2006.

Helsingfors den 15 augusti 2006

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Chef för tillståndsförvaltningen
Anne Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.