698/2006

Given i Helsingfors den 3 augusti 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas till bilagan till kommunikationsministeriets förordning av den 22 december 2005 om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer (1213/2005) till avsnittet "Tillstånd som gäller vägtrafik och motordrivna fordon" en ny 7 punkt, varvid den nuvarande 7―10 punkten blir 8―11 punkt, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006.

Helsingfors den 3 augusti 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Bilaga


7. Dispens för användning av en kombination av lastbil och släpvagn för transport av torv, flis, levande djur eller virke på väg, trots att den yttre bredden på dragbilen eller släpvagnen eller ett växelflak överskrider 2,55 meter och den inre bredden 2,51 meter,

a) om dragbilen och släpvagnen tagits i bruk före den 1 augusti 1997;
tillståndet beviljas för ett geografiskt avgränsat område och så att det gäller ett år från dagen för beviljandet 340 euro
b) om dragbilen eller släpvagnen tagits i bruk den 1 augusti 1997 eller senare;
tillståndet beviljas för ett geografiskt avgränsat område och så att det gäller ett år från dagen för beviljandet 1 000 euro
c) om dragbilen eller släpvagnen i en kombination som avses i punkt a och som innehavaren av dispens besitter byts ut till en annan dragbil eller släpvagn som tagits i bruk före den 1 augusti 1997, eller om dragbilen eller släpvagnen i en kombination som avses i punkt b byts ut eller om kombinationens verksamhetsområde ändras; tillståndet gäller högst fram till dess att giltighetstiden för ett i punkt a eller b avsett tillstånd går ut 170 euro
d) om dragbilen eller släpvagnen i en kombination som avses i punkt a och som innehavaren av dispens besitter byts ut till en dragbil eller släpvagn som tagits i bruk den 1 augusti 1997 eller senare; tillståndet gäller högst fram till dess att giltighetstiden för ett i punkt a avsett tillstånd går ut 660 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.