659/2006

Given i Helsingfors den 27 juli 2006

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 7 april 2005 om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2005 (209/2005) 9 §, sådant det lyder i förordning 164/2006, som följer:

9 §
Nationellt stöd för utsädesproduktion av stråsäd

Det nationella stödet för utsädesproduktion av stråsäd kan sammanlagt beviljas för högst 100 000 ton av det utsäde som levererats till affären och som uppfyller certifieringskraven och som certifierats senast den 30 juni 2006.

Stödet är högst 25,23 euro/ton utsäde.

Om den stödberättigade mängden utsäde som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider de ovan nämnda maximibeloppen kan stöd beviljas högst för den med hjälp av stödenhetskoefficient angivna andelen av det antal stödenheter som berättigar till stöd.

Stödenhetskoefficienten är 1,00.


Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 juli 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Regeringsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.