633/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 29 § i lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 29 § 1 mom., sådant det lyder i lag 925/2002, som följer:

29 §

Har emittenten erlagt en betalning som grundar sig på en värdeandel till den som enligt uppgifterna på värdeandelskontot eller i den förteckning som nämns i 4 § 1 mom. i lagen om värdeandelssystemet på förfallodagen eller på en avstämningsdag som bestäms i 4 kap. 2 § 3 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) eller i ett andelslags eller en placeringsfonds stadgar hade rätt att ta emot betalningen, men framgår det sedan att emittenten inte hade rätt att göra det, är betalningen dock giltig, utom då emittenten visste eller borde ha vetat att betalningen sker till fel person.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.