632/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av 2 kap. 4 § i jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jordabalken av den 12 april 1995 (540/1995) 2 kap. 4 § 2 mom. som följer:

2 kap.

Fastighetsköp

4 §
Köp som slutits för bolag under bildning

Säljaren förlorar sin rätt att enligt 2 kap. 11 § i aktiebolagslagen (624/2006) frånträda köpet, om inte talan har väckts inom två år från köpslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.