602/2006

Utfärdat i Helsingfors den 14 juli 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel 35/VLA/2006 14.7.2006 20.7.2006

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling som gäller veterinärväsendet. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedels och hälsa, Mariegatan 23, 00170 Helsingfors, tfn (09)160 01.

Kommissionens direktiv 2005/46/EG (32005D0046); EUT nr 177, 9.7.2005, s. 35
Kommissionens direktiv 2005/48/EG (32005D0048); EUT nr 219, 24.8.2005, s. 29
Kommissionens direktiv 2005/70/EG (32005D0070); EUT nr 276, 21.10.2005, s. 35
Kommissionens direktiv 2006/30/EG (32006D0030); EUT nr 75, 14.3.2006, s. 7
Kommissionens direktiv 2006/59/EG (32006D0059); EUT nr 175, 29.6.2006, s. 61

Helsingfors den 14 juli 2006

Avdelningschef
Matti Aho

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.