601/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Finland och Norge om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av handels- och industriministern, föreskrivs:

1 §

Det i Oslo den 14 april 2005 mellan Republiken Finlands regering och Konungariket Norges regering ingångna avtalet om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer som godkänts av riksdagen den 17 maj 2006 och godkänts av republikens president den 8 juni 2006 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 21 juni 2006, är i kraft från den 21 juli 2006 så som därom har överenskommits.

2 §

Lagen av den 8 juni 2006 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Finland och Norge om upprätthållande av varu- och tjänsteutbytet i krigs- och krissituationer (445/2006) träder i kraft den 21 juli 2006.

3 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2006.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 55/2006)

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.