594/2006

Utfärdat i Helsingfors den 11 juli 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om upphävning av jord- och skogsbruksministeriets beslut 779/1994 av foder1) 64/06 11.7.2006 1.8.2006
JSMf om upphävning av jord- och skogsbruksministeriets förordning 1239/2000 om animalisk protein och foderfabrikat innehållande sådant2) 65/06 11.7.2006 1.8.2006

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (32002R1774); EGT nr L 273, 10.10.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (32001L0999); EGT nr L 147, 31.5.2001 s. 1

Helsingfors den 11 juli 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Taina Sahin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.