587/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av 1 kap. 3 § i kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 kap. 3 § i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 1279/2003, ett nytt 3 mom. som följer:

1 kap.

Kyrkans bekännelse, uppgift och medlemmar

3 §
Medlemmar

Den som inträder som medlem i kyrkan kan inte samtidigt vara medlem av något annat religionssamfund. En medlem av kyrkan som inträder som medlem i något annat religionssamfund anses ha utträtt ur kyrkan. I detta moment avses med annat religionssamfund dock inte ett sådant religionssamfund med vilket kyrkomötet har godkänt ett avtal om ömsesidiga förutsättningar för medlemskap.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

RP 60/2006
FvUB 7/2006
RSv 66/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.