581/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen av den 11 april 2003 om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) en ny 16 a § som följer:

3 kap.

Arbetsgivarens skyldigheter

16 a §
Tjänsteinnehavares rätt att få ledigt från arbetet för att sköta kommunala förtroendeuppdrag

En tjänsteinnehavare har rätt att i enlighet med 32 b § i kommunallagen få ledigt från arbetet för att sköta kommunala förtroendeuppdrag.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2006.

RP 8/2006
FvUB 6/2006
RSv 58/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.