565/2006

Utfärdat i Helsingfors den 30 juni 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter1) 55/06 21.6.2006 7.7.2006
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar2) 56/06 21.6.2006 7.7.2006
JSMf om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde3) 57/06 21.6.2006 7.7.2006
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter4) 58/06 21.6.2006 7.7.2006
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis5) 59/06 21.6.2006 7.7.2006
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter6) 60/06 21.6.2006 7.7.2006
JSMf om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd7) 61/06 21.6.2006 7.7.2006

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 772 005.

1) Rådets direktiv 2002/57/EG (32002L0057), EUT nr L 193, 20.7.2002, s. 74
2) Rådets direktiv 66/401/EEG (31966L0401); EUT nr L 125, 11.7.1966, s. 2298
Rådets direktiv 66/402/EEG (31966L0402); EUT nr L 125, 11.7.1966, s. 2309
3) Rådets direktiv 2002/54/EG (32002L0054), EUT nr L 193, 20.7.2002, s. 12
4) Rådets direktiv 2002/55/EG (32002L0055), EUT nr L 193, 20.7.2002, s. 33
5) Rådets direktiv 2002/56/EG (32002L0056), EUT nr L 193, 20.7.2002, s. 60
6) Rådets direktiv 66/401/EEG (31966L0401), EUT nr L 125, 11.7.1966, s. 2298
7) Rådets direktiv 66/402/EEG (31966L0402), EUT nr L 125, 11.7.1966, s. 2309
Kommissionens direktiv 2006/55/EG (32006L0055), EUT nr L 159, 13.6.2006, s. 13

Helsingfors den 30 juni 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Mantila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.