558/2006

Given i Nådendal den 29 juni 2006

Lag om ändring av 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 juni 2004 om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) som hör till området för lagstiftningen (525/2004) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Behörig myndighet

Järnvägsverket är den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i bihang G (ATMF) till COTIF-konventionen.Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 16/2006
KoUB 11/2006
RSv 69/2006

Nådendal den 29 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.