529/2006

Given i Helsingfors den 20 juni 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 5 § i kommunikationsministeriets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 30 januari 2002 om statsunderstöd för kollektivtrafik (64/2002) 5 § 2 mom. som följer:

5 §
Statsunderstöd för sänkning av priserna på resebiljetter

I statsunderstöd kan beviljas högst 48 procent av de godtagbara kostnaderna. Som godtagbara kostnader betraktas det genomsnittliga pris på månadsbiljetten som räknats ut på basis av det faktiska antalet påstigningar och den genomsnittliga längden på en resa, där enhetspriset för en påstigning fastställs på basis av det maximipris som kommunikationsministeriet fastställt för skolresetrafiken för elever som fyllt 12 år, minskat med priset på den biljett som resenären betalat. Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får understöd med stöd av lagen om statsandelar till kommunerna (1147/1996) eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998).


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

Helsingfors den 20 juni 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Mikael Nyberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.