512/2006

Given i Helsingfors den 21 juni 2006

Statsrådets förordning om televisionsavgifter

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § i lagen av den 9 oktober 1998 om statens televisions- och radiofond (745/1998):

1 §
Storleken på televisionsavgiften

Storleken på televisionsavgiften är:

17,95 euro för en månad
53,00 euro för tre månader
104,75 euro för sex månader
208,15 euro för tolv månader.

Kommunikationsverket fakturerar televisionsavgiften enligt televisionsanvändarens anmälan i förskott i poster på en, tre, sex eller tolv månader.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 22 juni 2005 om televisionsavgifter (482/2005).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juni 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Kommunikationsråd
Ismo Kosonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.