499/2006

Given i Helsingfors den 16 juni 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ruttaxor för taxibilar

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991), sådant detta lagrum lyder i lag 662/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på regelbundna transporter i beställningstrafik som arrangeras av kommunen eller samkommunen och sker med sedvanlig taxibil. Med regelbundna transporter avses i denna förordning transporter som beställs i förväg för samma eller nästan samma färdsträcka och som körs minst fyra gånger under en 30-dagars period.

Genom denna förordning bestäms om den högsta tillåtna ruttaxan.

2 §
Taxans struktur

Ruttaxan kan bestå av en eller flera delar som kan vara:

1) avgift baserad på körsträckans längd,

2) väntetidsavgift,

3) assistanstillägg,

4) tillägg för varutransport.

3 §
Avgift baserad på körsträckans längd

Den på körsträckans längd baserade avgiften som bestäms enligt körsträckans längd och antalet passagerare indelas i fyra taxeklasser i enlighet med bilagan till denna förordning. Passagerarantalet i de olika taxeklasserna är olika för skolskjutsar och andra transporter för vilka ruttaxa tillämpas. Vid andra transporter än skolskjutsar räknas två barn under 12 år som en person.

Taxeklassen bestäms enligt det största antal passagerare som transporteras samtidigt. I fråga om skolskjutsar påverkas taxeklassen inte av om några elever tillfälligt är frånvarande.

Om inget annat överenskommits anses ruttens start- och slutpunkt vara stationsplatsen för den förare som har hand om transporten.

4 §
Väntetidsavgift

För väntetid får i väntetidsavgift uppbäras högst 2,60 euro för varje full fem minuters period. Väntan avbryter inte rutten.

Väntetidsavgift får uppbäras endast om rutten inkluderar överfart med färja eller linstyrd färja eller om man särskilt kommit överens med beställaren om uppbärande av väntetidsavgift och om avgiftens belopp.

5 §
Assistanstillägg

För transporten får högst 7,00 euro uppbäras i assistanstillägg, om befordran och assistans av passageraren förutsätter en bil med behörig bår- eller handikapputrustning, under förutsättning att man särskilt kommit överens med beställaren om uppbärande av assistanstillägg.

6 §
Tillägg för varutransport

För transport av stora föremål och hundar får uppbäras en tilläggsavgift av högst 2,10 euro. Tilläggsavgift får dock inte uppbäras för passagerarens normala bagage eller för en synskadad persons ledarhund.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2006 och är giltigt till den 2 juni 2007

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 25 februari 2005 om ruttaxor för taxibilar (133/2005).

Helsingfors den 16 juni 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Bilaga

Avgifterna i euro:

Ruttens längd i km, högst Taxeklass I 1―4 elever 1―2 personer Taxeklass II 5―7 elever 3―4 personer Taxeklass III 8―10 elever 5―6 personer Taxeklass IV 11―13 elever 7 eller flera personer
5 8,65 9,55 9,95 10,85
10 10,35 11,40 11,95 12,95
15 13,20 14,55 15,20 16,50
20 16,05 17,65 18,45 20,05
25 18,90 20,75 21,70 23,60
30 21,70 23,90 25,00 27,15
35 24,55 27,00 28,25 30,70
40 27,40 30,15 31,50 34,25
45 30,15 33,20 34,70 37,70
50 33,05 36,35 38,05 41,35
55 35,90 39,50 41,30 44,90
60 38,75 42,60 44,55 48,40
65 41,55 45,75 47,80 51,95
70 44,40 48,85 51,05 55,50
75 47,20 51,90 54,25 59,00
80 50,05 55,05 57,55 62,55
85 52,85 58,15 60,80 66,10
90 55,70 61,25 64,05 69,60
95 58,55 64,40 67,30 73,15
100 61,35 67,50 70,60 76,70
yli 100 km 0,62 €/km 0,68 €/km 0,72 €/km 0,78 €/km

Vid andra transporter än skolskjutsar räknas två barn under 12 år som en person.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.