484/2006

Givet i Helsingfors den 16 juni 2006

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets cirkulär 132/96

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSM:s förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets cirkulär 132/96 53/06 16.6.2006 21.6.2006

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås på jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, (Mariegatan 23, Helsingfors), PB 310, 00023 Statsrådet, telefon 020 77 2005.

Helsingfors den 16 juni 2006

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Markus Malk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.