472/2006

Given i Helsingfors den 8 juni 2006

Lag om upphävande av 22 § 2 mom. i lagen om inteckning i bil

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 22 § 2 mom. i lagen av den 15 december 1972 om inteckning i bil (810/1972), sådant det lyder i lag 5/1977.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 13/2005
LaUB 5/2006
RSv 40/2006

Helsingfors den 8 juni 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.